Nghị Định 70/2020/NĐ-CP Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Đến Hết 31/12/2020

Đăng Ký Nhận Báo Giá

Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số: 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Theo đó, từ ngày 28/06/2020 mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số: 20/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.

Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ sẽ được điều chỉnh như sau:

  • Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 1%.
  • Riêng: Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 5%.

Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 7,5%.

Ô tô chở người, vừa chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 3% có thể điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương nhưng không vượt quá 4,5%.

Từ ngày 01/01/2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP.

5/5 - (2 bình chọn)