MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA

Nhằm mục tiêu đạt được tầm nhìn và sứ mệnh của mình, ngoài việc không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Công ty còn rất chú trọng vào việc đào tạo và tuyển dụng nhân sự, một phần quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

STT Vị trí ứng tuyển Khu vực Số lượng Thời hạn
1 Nhân viên kinh doanh TP HCM 1 31/07/2022
2 Hành chính nhân sự TP HCM 1 31/07/2022
3 Kế toán/tài chính TP HCM 1 29/08/2022
4 Dịch vụ TP HCM 1 25/08/2022
5 Chăm sóc khách hàng TP HCM 1 30/09/2022
6 Thợ cơ khí TP HCM 1 22/10/2022