Hino là một trong những hãng xe nổi tiếng tại Nhật Bản và sản xuất nhiều loại xe bảo ôn khác nhau. Xe bảo ôn 3.5 tấn của Hino có thể được sử dụng để vận chuyển hàng hóa đông lạnh hoặc hàng hóa cần được bảo quản nhiệt độ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.