Lưu trữ thẻ: Định Vị Xe Ô Tô

Thiết bị định vị xe ô tô là một trong những công cụ hữu ích giúp xác định vị trí của vật thể kèm theo. Nó sẽ truyền và nhận thông tin qua vệ tinh nhân tạo trên khắp thế giới. Hiện nay có nhiều loại thiết bị định vị xe ô tô khác nhau như định vị có dây và định vị không dây.