Lưu trữ thẻ: Định Vị Xe Hơi

Thiết bị định vị xe hơi là một trong những công cụ hữu ích giúp xác định vị trí của vật thể kèm theo. Nó sẽ truyền và nhận thông tin qua vệ tinh nhân tạo trên khắp thế giới. Hiện nay có nhiều loại thiết bị định vị xe hơi khác nhau như định vị có dây và định vị không dây.