Lưu trữ thẻ: Đầu Kéo Hino Nhật

Đầu kéo Hino Nhật là dòng xe đầu kéo nặng của thương hiệu Hino Nhật Bản. Hiện nay, Hino có hai dòng xe đầu kéo là Hino SS1EKV hai cầu và xe đầu kéo Hino một cầu SH1EEVA.