Lưu trữ thẻ: Chính Sách Phân Vùng Bán Xe

Chính sách phân vùng bán xe là một chính sách áp dụng bởi các hãng xe tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại chưa có bất kỳ hãng xe nào tại Việt Nam công bố thông tin chính thức áp dụng chính sách phân vùng bán xe này. Tuy nhiên trong thực tế, một số hãng xe đã và đang áp dụng trong nội bộ giữa các đại lý như Kia, Thaco, Toyota, Hyundai, Isuzu hay Hino.