Lưu trữ thẻ: Bảo Hiểm Xe Tai Nạn

Bảo hiểm xe tai nạn đền bù dựa trên mức độ thiệt hại của xe, với điều kiện đầy đủ các loại giấy tờ chứng nhận hiện trường xảy ra tai nạn từ CSGT. Khi xe gặp tai nạn, trước tiên người điều khiển phương tiện phải gọi điện thông báo sự cố cho công ty bảo hiểm. Thông thường, từng đơn vị bảo hiểm sẽ có số hotline riêng phục vụ 24/7 dành cho khách hàng.