Lưu trữ thẻ: Bảo Hiểm Xe Ô Tô

Bảo hiểm xe ô tô là loại bảo hiểm mà người dùng mua để chuẩn bị và đề phòng những thiệt hại về tài chính do sự cố hay tai nạn giao thông gây ra. Các công ty bảo hiểm xe ô tô trên thị trường Việt Nam bao gồm Bảo Việt, Bảo Minh, PVI insurance, PTI, Pijico, Liberty insurance.