Lưu trữ thẻ: Bảo Hiểm Toàn Diện

Bảo hiểm toàn diện là một loại bảo hiểm xe cơ giới. Loại bảo hiểm này bao gồm cả bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất xe. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự giúp bảo vệ bạn khỏi những thiệt hại mà bạn gây ra cho người khác trong trường hợp tai nạn giao thông. Bảo hiểm vật chất xe giúp bảo vệ chiếc xe của bạn khỏi những thiệt hại do tai nạn giao thông hoặc các rủi ro khác như cháy nổ, mất cắp, tổn thất do thiên tai. Mức phí để mua bảo hiểm toàn diện là bao nhiêu tiền phụ thuộc vào từng loại xe và công ty bảo hiểm.