Môi trường văn hoá

Nhằm mục tiêu đạt được tầm nhìn và sứ mệnh của mình, ngoài việc không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, công ty còn rất chú trọng và quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí ứng tuyển Khu vực Số lượng Thời hạn
1 Nhân viên kinh doanh TP HCM 10 31/10/2020
2 Hành chính nhân sự TP HCM 1 31/10/2020
3 Kế toán/tài chính TP HCM 1 29/09/2020
4 Dịch vụ TP HCM 10 25/09/2020
5 Chăm sóc khách hàng TP HCM 1 30/08/2020
6 Marketing TP HCM 1 22/07/2020