Hiển thị tất cả 2 kết quả

Xe thu gom rác là xe chuyên dùng thu gom và chở rác, là loại xe có động cơ cao, khối lượng chuyên chở lớn. Chuyên thu gom rác tại các nơi tập kết rác thải, phế thải đem đến nơi xà rác.

Xe chở rác với các thành phần như động cơ mạnh, kiểu trút xuống. Xe ô tô gom rác gồm hai phần là phần cơ sở (chassis) và thùng chứa rác.