Lưu trữ thẻ: Bảo Hành Hino Chính Hãng

Bảo Hành Hino Chính Hãng theo quy định của Hino Motors Việt Nam.

Địa điểm bảo hành: Tại bên bán hoặc tại các trạm bảo hành của Hino trên toàn quốc.