Lưu trữ thẻ: Bảo Hành Hino 7 Năm

Với mong muốn giúp khách hàng luôn an tâm trên mọi hành trình và giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh ngoài dự kiến trong tương lai, từ ngày 01/10/2021, Hino Motors Việt Nam bắt đầu triển khai “Chương trình bảo hành Hino 7 năm” đến các khách hàng của Hino.