XE TẢI HINO FC9JLTC 6.5 TẤN THÙNG CHỞ GIA SÚC

Giá từ: 1,095,000,000

Nhận báo giá

Tải trọng cho phép chở: 5650 kg

Kích thước tổng thể:  8430 x 2500 x 3320 mm

Kích thước thùng: 6350 x 2350 x 2120 mm

º HỖ TRỢ 100% THUẾ TRƯỚC BẠ

º KHUYẾN MÃI TẶNG 10 TRIỆU TIỀN MẶT

º TẶNG 1 NĂM PHÍ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ VÀ BẢO HIỂM DÂN SỰ

XE TẢI HINO FC9JLTC 6.5 TẤN THÙNG KÍN

Giá từ: 970,000,000

Nhận báo giá

Tải trọng sau đóng thùng : 6.4 tấn

Kích thước tổng thể: 8565 x 2460 x 3210 mm

Kích thước thùng: 6620 x 2300 x 2065 mm

º HỖ TRỢ 100% THUẾ TRƯỚC BẠ

º KHUYẾN MÃI TẶNG 10 TRIỆU TIỀN MẶT

º TẶNG 1 NĂM PHÍ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ VÀ BẢO HIỂM DÂN SỰ

XE TẢI HINO FC9JLTC 6.5 TẤN THÙNG LỬNG

Giá từ: 930,000,000

Nhận báo giá

Tải trọng sau đóng thùng: 6.7 tấn

Kích thước tổng thể: 8610 x 2500 x 2470 (mm)

Kích thước thùng: 6680 x 2350 x 530 (mm)

º HỖ TRỢ 100% THUẾ TRƯỚC BẠ

º KHUYẾN MÃI TẶNG 10 TRIỆU TIỀN MẶT

º TẶNG 1 NĂM PHÍ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ VÀ BẢO HIỂM DÂN SỰ

XE TẢI HINO FG8JT7A 8 TẤN THÙNG MUI BẠT NHÔM

Giá từ: 1,450,000,000

Nhận báo giá

Tải trọng sau đóng thùng: 8 tấn

Kích thước tổng thể: 11170 x 2500 x 3550 (mm)

Kích thước thùng: 8900 x 2350 x 2150 (mm)

º HỖ TRỢ 100% THUẾ TRƯỚC BẠ

º KHUYẾN MÃI TẶNG 14 TRIỆU TIỀN MẶT

º BẢO HÀNH 3 NĂM KHÔNG GIỚI HẠN KM