XE TẢI HINO FL8JT7A 15 TẤN THÙNG LỬNG

Giá từ: 1,745,000,000

Nhận báo giá

Tải trọng cho phép chở: 15500 (kg)

Kích thước thùng: 7650 x 2350 x 620 (mm)

XE MỚI CHÍNH HÃNG 100%

HỖ TRỢ VAY TRẢ GÓP 70-85%

XE TẢI HINO FL8JW7A 15 TẤN THÙNG CHỞ BIA

Giá từ: 1,950,000,000

Nhận báo giá

Tải trọng cho phép chở: 13900 (kg)

Kích thước lọt lòng thùng: 9400 x 2330 x 2300 (mm)

XE MỚI CHÍNH HÃNG 100%

HỖ TRỢ VAY TRẢ GÓP 70-85%

XE TẢI HINO FL8JW7A 15 TẤN THÙNG MUI BẠT NHÔM

Giá từ: 1,900,000,000

Nhận báo giá

Tải trọng: 15 tấn

Kích thước tổng thể: 11680 x 2500 x 3530 mm

Kích thước thùng: 9400 x 2350 x 2150 mm

º XE MỚI CHÍNH HÃNG 100%

º HỖ TRỢ VAY TRẢ GÓP 70-85%

XE TẢI HINO FM8JW7A 15 TẤN THÙNG MUI BẠT

Giá từ: 1,915,000,000

Nhận báo giá

Tải trọng sau đóng thùng: 15 tấn (14300 kg)

Kích thước tổng thể: 11650 x 2500 x 3720 mm

Kích thước thùng:  9400 x 2350 x 2150 mm

º XE MỚI CHÍNH HÃNG 100%

º HỖ TRỢ VAY TRẢ GÓP 70-85%