Ắc nhíp sau Hino FC3J-FC9J
Bạc chốt trụ đứng Hino FG
Bạc nhíp Hino FG-FL-FM
Bạc secmăng Hino FG-FL
Bu lông tắc kê sau Hino FL-FM
Cánh quạt động cơ Hino FG8J-FL8J-FM8J
Cuppen servo thắng Hino FL-FM
Dây curoa cánh quạt Hino FC-FG-FL-FM
Đĩa bố ly hợp Hino FG8J-FL8J-FM8J
Lọc dầu thô Hino FC-FG-FL-FM
Lọc dầu tinh Hino FC-FG-FL-FM
Lọc gió hino FG8J-FL8J-FM8J
Lọc nhớt đầu kéo Hino SH-SS
Lọc nhớt Hino FG8J-FL8J-FM8J
Logo Hino FG-FL-FM
Mâm ép đĩa bố ly hợp Hino FC-FG
Máy khởi động Hino FC-FG-FL-FM
Máy phát điện Hino FC-FG-FL-FM